Elektroprivreda Crne Gore

Uvažavajući socijalni momenat u Crnoj Gori prouzrokovan globalnom pandemijom COVID-19, EPCG je odlučila da svim nezaposlenim građanima, penzionerima sa primanjima nižim od 222 eura i korisnicima socijalnih davanja, omogući plaćanje dugova za električnu energiju na period od tri i pet godina, bez učešća, uz redovno plaćanje tekućeg računa, saopštio je direktor EPCG Nikola Rovčanin.

Pored toga, kako najavljuje, potrošačima iz ovih kategorija, koji su ujedno i vlasnici brojila, tokom juna i jula neće biti obustavljeno napajanje električnom energijom, već će se tokom ova dva mjeseca ostaviti vrijeme da potpišu novi model izmirenja dugovanja.
Tako će se korisnicima iz ovih kategorija, čija su dugovanja veća od 500, a manja od 1.000 eura, omogućiti plaćanje zaostalog duga na 36 mjesečnih rata, bez učešća, a korisnicima sa dugom većim od 1.000 eura do 60 mjesečnih rata, uz obaveznu obnovu ugovora po isteku 23 mjeseca.
‘’Želimo da pomognemo najugroženijim građanima, da im smanjimo mjesečne izdatke po osnovu računa za utrošenu električnu energiju. Na ovaj način vremenom će ući u period redovnog plaćanja, što je i u njihovom, i interesu kompanije’’, naveo je Nikola Rovačnin, izvršni direktor EPCG.
Napominje da će se na računima za maj, jun i jul na osnovu zaključka Vlade Crne Gore i odluke Odbora direktora EPCG primjeniti popust od 40 odsto za sve nezaposlene sa evidencije ZZZCG i penzionere sa primanjima ispod 222 eura, uz uslov da su na ime tih lica registrovani mjerni uređaji.
Posljednjom odlukom Odbora direktora, uz popust od 13 odsto na aktivnu energiju i dodatih 13 odsto popusta na mrežne usluge, građani koji redovno plaćaju električnu energiju imaće ukupan popust na računu od 12,25 odsto i praktično će akumulirati jedan račun godišnje besplatno, poručuju iz EPCG.
Do 31. maja, građani mogu da iskoriste ovu priliku i postanu članovi “Zlatnog tima”, a ukoliko bude bilo potrebe, EPCG će uvesti produženo radno vrijeme i rad u smjenama, kako bi svi koji su zainteresovani mogli iskoristiti povoljnosti koje im omogućava Eletroprivreda.