Poljoprivredni proizvođači od danas mogu početi sa podnošenjem zahtjeva za dobijanje bespovratne podrške za nabavku novih grla stoke, u skladu sa objavljenim Javnim pozivom za dodjelu podrške za unapređenje stočnog fonda za 2020. godinu.
Kroz ovaj javni poziv, zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu dobiti podršku za nabavku steonih junica u čisoj rasi. Mogućnost dobijanja podrške imaju i početnici, u cilju započinjanja stočarske proizvodnje.
Podrška Ministarstva iznosi maksimalno do 50% od vrijednosti investicije za poljoprivrednike koji prvi put ostvaruju podršku po ovom javnom pozivu. Za gazdinstva koja su prethodnih godina već koristila ovu vrstu podrške, mogu ostvariti bespovratnu podršku do 30% investicije.
Ministarstvo kroz Agrobudžet za 2020. godinu nastavlja podršku za unapređenje stočnog fonda, u cilju nastavka pozitivnih trendova u stočarskoj proizvodnji – povećanja broja grla, daljeg ukrupnjavanja farmi i povećanja učešća produktivnijih rasa. Dobra pretpostavka za povećanje broja mlječnih grla na farmama i proizvodnje sirovog mlijeka je i evidentno povećanje kapaciteta prerađivačkih pogona u mljekarstvu. Stoga je prepoznata potreba da se jačaju postojeći i stvaraju novi kooperanti u sektoru mljekarstva, što će uz brojne mjere podrške za unapređenje kvaliteta mlijeka, omogućiti dalji rast konkuretnosti u ovom sektoru.
Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podrške. Korisnici podrške ovog Javnog poziva, moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i imati upisano minimum 3ha poljoprivrednih površina i objekat za smještaj stoke, i to najkasnije do 28. marta 2020. godine, do kada traje javni poziv.
Korisnici moraju zadovoljiti i uslove za držanje stoke u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i ispunjavanju standarda dobre poljoprivredne prakse.
U slučaju ranijeg utroška sredstava, javni poziv će biti zaključen, o čemu će proizvođači biti obaviješteni na vrijeme.
PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

div id=”SC_TBlock_682880″ class=”SC_TBlock”>loading…