Od početka 2017. godine broj domaćistava koja koriste jednu od platformi sa uslovnim pristupom za distribuciju radio i TV programa porastao je za 919 ili 0,49 odsto. To znači da je 2,30 odsto koristilo je samo „besplatan“ prijem, u najvećem broju iz sjevernog dijela države, prenosi RTCG.

“Na dan 28. februar 2017. godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih platformi sa uslovnim pristupom iznosi 190.311. U poređenju sa brojem priključaka na kraju prethodne godine, za period od dva mjeseca, broj korisnika pay-tv usluga je uvećan za 919 ili 0,49%”, navodi se u saopstenju.
Na kraju februara, 2,30% domaćinstava u Crnoj Gori koristilo je samo „besplatan“ prijem radio i TV programa. Ostalih 97,7 odsto domaćinstava su se odlučila za korišćenje jedne od platformi sa uslovnim pristupom za distribuciju radio i TV programa.
“Tražnja za uslugama distribucije radio i TV programa razlikuje se u zavisnosti od toga da li govorimo o sjevernoj, središnjoj ili primorskoj regiji Crne Gore. Iako se bilježi konstantan rast broja korisnika platformi sa uslovnim pristupom, samo neznatan dio ovog povećanja se odnosi na sjevernu regiju gdje, još uvijek, približno 20.000 domaćinstava ostvaruje pristup samo besplatnoj televiziji”, navodi se u saopštenju.
Podaci pokazuju da je, u odnosu na broj domaćinstava, najveći broj korisnika free to air prijema u Rožajama (64%), Plužinama (60%) i Šavniku (53%).
“U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 9,72 eura. U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 62 televizijska kanala. Posmatrano u odnosu na ukupan obim pruženih usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika, tj. ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 10,40 eura”, piše u saopštenju.