U cilju otvaranja novih radnih mjesta, Investiciono razvojni fond je u 2016. otvorio novu kreditnu liniju, kroz program kreditiranja visokoškolaca, sa kako navode, najpovoljnijim uslovima u regionu.
U pitanju je beskamatna kreditna linija za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji ZZZCG, a imaju fakultetsko obrazovanje.
Uslovi kreditiranja po kojima se odobravaju projekti shodno ovom programu podrške su:
• Maksimalni iznos do 50.000 eura (za preduzetnike do 30.000 eura);
• Kamata 0 odsto;
• Rok otplate do 12 godina (uključujući grace period);
• Grace period do 4 godine.
“Cilj je da se toj ciljnoj grupi posveti posebna pažnja kako bi se obezbijedio viši stepen uključivanja u preduzetništvo i stvaranje uslova za zaposlenje nezaposlenih visokoškolaca”, navodi se u saopštenju IRF.
IRF je u 2015. godini finansirajući projekte vrijednosti 117,1 miliona eura otvorio 1.889 novih radnih mjesta i sačuvao 2.766 postojećih radnih mjesta, te ovakvi postignuti rezultati govore u prilog da je IRF kao institucija ozbiljno pristupila svojim ciljevima i da je uvijek konkurentna ostalim finansijskim institucijama u državi.