Konkurs za izbor dekana Filozofskog fakulteta je okončan, a jedini kandidat koji se prijavio je aktuelni čelnik ove ustanove Goran Barović, prenosi Pobjeda

Prema riječima Barovića izbor bi trebalo da se obavi početkom aprila.

“Prije toga treba da održimo dvije sjednice Vijeća – na prvoj se imenuje izborna komisija, na drugoj se utvrđuje konačna lista kandidata. Na trećoj sjednici je glasanje”, objasnio je Barović.

On je u programu razvoja fakulteta za period 2017 – 2020. godine naveo da mu ,,veoma uspješan period u tekućem mandatu daje za pravo da ponovo pokuša da dobije povjerenje za još jedan mandat“.

U novom mandatu bi, kako je napisao, zajedno sa svima radio na poboljšanju uslova rada, podizanju kvaliteta u svim segmentima nastavno-naučnog procesa. Barović je, između ostalog, ukazao da je nužno ojačati kadar na studijskim programima na svim nivoima.

“Na svim studijskim programima još nemamo dovoljno nastavnog kadra. Stoga posebnu pažnju moramo posvetiti našim saradnicima kako bi u propisanom roku uspjeli da ispune uslove i sa uspjehom završe magistarske i doktorske radove, kao uslov za dodatno jačanje naše nastavne baze”, kazao je Barović i dodao da je nužno poboljšati rad biblioteke.

Svima je, kako je istakao, poznata činjenica da je njihova biblioteka po svom knjižnom fondu jedna od najvećih u Crnoj Gori, odmah iza Nacionalne biblioteke na Cetinju. Planira da uvede digitalnu bazu podataka.Barović je od 19. avgusta 2014. godine dekan fakulteta, kada je tu funkciju preuzeo od Blagoja Cerovića.