Baletska škola za osnovno obrazovanje „Princeza Ksenija“ u saradnji sa Nikšićkim pozorištem objavljuje poziv na audiciju za djevojčice uzrasta 5-10 godina, radi upisa na odsjek klasičan balet.

Audicija će se održati dana 15. 11. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama Nikšićkog pozorišta.

Selekciju novih polaznika vrši komisija sastavljena od nastavnog kadra škole.

Zainteresovani se mogu prijaviti u Nikšićkom pozorištu na info–pultu radnim danima od 8-16 časova.