Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković smatra da je organizatorima Povorke ponosa u Nikšiću povrijeđeno pravo na okupljanje privremenom zabranom ovog skupa Uprave policije MUP-a Crne Gore, navodi se u saopštenju NVO LGBT Forum Progres.

Skup u organizaciji LGBT Foruma Progres i Hiperiona, zakazan za 18. septembar 2015. godine privremeno je zabranila policija uslijed navoda da ne može obezbjediti učesnike skupa, da će održavanje zakazanog skupa dovesti do većeg narušavanja javnog reda i mira u Nikšiću, te da je predloženi datum od strane organizatora može izazvati “ogroman revolt građana, uzimajući u obzir činjenicu da je to i Dan oslobođenja grada Nikšića i da će istog dana biti održano više kulturno-zabavnih događaja.

Po privremenoj zabrani, organizatori skupa, podnijeli su žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao drugostepenom organu, koja je potom odbijena kao neosnovana. Nevladine organizacije su u daljoj reakciji podnijele pritužbu Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore 21.09.2015.godine.

Kako navode iz LGBT Forum Progresa, u detaljnom mišljenju Institucije Zaštitnika, na osam strana, navodi se da se smatra da je zabranom skupa organizatorima povrijeđeno njihovo pravo na mirno javno okupljanje iz razloga što je Uprava policije, nakon prve dvije zabrane održavanja mirnog okupljanja imala dovoljno vremena da po trećoj prijavi obezbjedi uspješno organizovanje povorke i otkloni bezbjednosne rizike.

“U mišljenju se dalje navodi da je Uprava policije u međuvremenu uspješno učestvovala u organizaciji treće povorke ponosa u Podgorici i pored brojnih najava o bezbjednosim rizicima i održavanju kontra demonstracije. U mišljenju se navodi da je podnosilac pritužbe bio lišen efikasnog domaćeg lijeka za povredu prava na slobodu okupljanja jer je MUP kao drugostepeni organ donijelo odluku kojim se predmetna žalba odbija kao neosnovana”, stoji u saopštenju.

Zaštitnik je takođe ukazao na činjenicu da su podnosioci predstavke prvi prijavili skup, dok druga okupljanja planirana za isti datum nijesu bila formalno prijavljena, te da iz utvrđenih činjenica smatra da Uprava policije nije preduzela sve mjere u vezi prijetnji navijačkih grupa.

Baković je takođe ukazao na nejasnost navoda da bunt radnika može biti uperen ka LGBT populaciji, kada je zakazani skup takođe socijalnog karaktera.

U preporuci, Institucija Zaštitnika navodi da je neophodno da Uprava policije sa organizatorima povorke sprovede niz različitih javnih aktivnosti, koji će doprinijeti ostvarenju što povoljnije klime za omogućenje ostvarenja prava na okupljanje LGBT osoba u Nikšiću.

Na kraju, u mišljenju se navodi da je nužno poboljšati saradnju između NVO i organa državne i lokalne samouprave, kao bi se blagovremeno reagovalo na rizike u ovakvim i sličnim situacijama i odlučno postupilo u primjeni najvišeg nivoa dostignutih standarda ljudskih prava u Crnoj Gori.

NVO “LGBT Forum Progres” i “Hiperion” pozdravljaju mišljenje i preporuke Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, sa posebnom pohvalom korišćenja slučajeva iz međunarodne prakse, kao i detaljne analize međunarodne i domaće regulative i primjenom iste u ovom slučaju.

“Mišljenje  Zaštitnika može da predstavlja ozbiljan podsticaj vladinoj LGBT politici koja duže od godinu dana bilježi ozbiljnu stagnaciju u implementaciji”, zaključuje se u saopštenju.