Uprava policije apelovala je da se građani, tokom predstojećih novogodišnjih i božičnih praznika i pratećih proslava, uzdrže od upotrebe bilo kakvih eksplozivnih i protehničkih sredstava, kao i da se uzdrže od prekomjernog konzumiranja alkohola, posebno u situacijama ako su planirali da voze. 

Pozvali su građane da se uzdrže i od svih drugih oblika ponašanja kojima bi mogli ugroziti svoju, bezbjednost svojih porodica, prijatelja ili drugih osoba.

“Uprava policije će preduzeti sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i kroz pojačano prisustvo svojih službenika, u mjeri mogućeg, prije, tokom i nakon praznika, i nastojaće da obezbijedi stabilan javni red i mir, nesmetano i bezbjedno odvijanje drumskog saobraćaja, sprečavanje vršenja krivičnih djela, kao i ličnu i imovinsku sigurnost svih građana koji žive ili borave u Crnoj Gori”, saopštila je policija.