Mladi Nikšića

Grupa od 11 nevladinih organizacija apelovalo je na premijera Duška Markovića i potpredsjednika Vlade Zorana Pažina da Komisiji za praćenje istraga napada na novinare obezbijedi pristup informacijama i objavi izvještaje o radu tog tijela.

To su tražili Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za monitoring i istraživanje, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Centar za ženska prava, Institut Alternativa, Juventas, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom.

“Imajući u vidu da je prva komisija, osnovana da bi pratila istrage slučaja napada na novinare, okončala mandat bez konkretnih rezultata, da je zbog toga osnovana druga komisija, koja sada, kao i prva, trpi opstrukcije, apelujemo na Vas da obezbijedite uslove za djelotvoran rad Komisije i obavještavanje javnosti o tom radu, i konkretno predlažemo”, kaže se u pismu predstavnika NVO, prenosi CDM.

One su predložile da Vlada objavi izvještaje Komisije i obavijesti javnost da li su ti izvještaji sa preporukama upućeni državnom tužilaštvu i Upravi policije, da li se počelo sa primjenom preporuka i da li su ostvareni bilo kakvi rezultati.

U pismi se predlaže da Vlada obezbijedi da Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Komisiji dostavljaju dokumentaciju bez zatamnjivanja ličnih imena.