Akcize na cigarete u Crnoj Gori neće se mijenjati do četvrtog kvartala naredne godine, kada se predviđa donošenje zakona i dalje usklađivanje sa standardima u EU, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

“Izmjenama Zakona o akcizama, koje su u primjeni od 1. oktobra prošle godine, definisana je dinamika povećanja visine akcize na cigarete do 2019. godine, donošenjem akciznog kalendara, tako da je posljednje povećanje akcize obavljeno 1. aprila ove godine”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva.

Oni su objasnili da su programom pristupanja EU, za period od ove do 2018. godine, planirane izmjene Zakona o akcizama za četvrti kvartal naredne godine, kojima će se nastaviti sa daljim usklađivanjem.

Iz Ministarstva su podsjetili da je nastavljeno usklađivanje sa direktivom EU u pogledu proširenja obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize.

“Akcizom će biti obuhvaćeni ostali energenti – prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električna energija. U pogledu usklađenosti obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize, kao i u pogledu visine akciznih stopa za mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića, važeće akcizno zakonodavstvo je u potpunosti usklađeno sa direktivama EU”, rekli su predstavnici Ministarstva.