Vlada želi da nastavkom akcije Hiljadu plus omogući i mladim bračnim parovima starosti do 35 godina da pod povoljnijim uslovima dođu do sopstvenog krova nad glavom, saopšteno je iz Ministarstva turizma i održivog razvoja.

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja u Ministarstvu turizma i održivog razvoja, Marko Čanović rekao je da je određivanje posebne ciljne grupe, u okviru nastavka akcije sprovedene prije pet godina, način da se sistemski pomogne mladim ljudima da dođu do stana, kao preduslova za lakše osamostaljivanje i stvaranje porodice.

“Imajući u vidu da u prethodnom projektu mladi ljudi, odnosno mladi bračni parovi nijesu posebno identifikovani, sada smo kao vrlo značajnu definisali upravo tu grupu budućih korisnika stambenih kredita pod povoljnim uslovima”, kazao je Čanović Pobjedi.

On je precizirao da su članom odluke o kriterijumima i postupku dodjele dugoročnih kredita građanima radi obezbjeđenja stambenih objekata za socijalno stanovanje definisane ciljne grupe kojima će se dodijeliti dugoročni krediti pod povoljnim uslovima. U okviru toga 30 odsto od ukupnih kredita namijenjeno je bračnim supružnicima koji imaju do 35 godina.

“Precizno su navedeni uslovi za dodjelu dugoročnih kredita. Predviđeno je da je korisnik crnogorski državljanin koji rješava stambeno pitanje u mjestu prebivališta, kao i da korisnik i član porodičnog domaćinstva nemaju u svojini ili susvojini više od jedne trećine ukupne površine stambenog objekta u Crnoj Gori u posljednje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za kredit”, objasnio je Čanović.

On je dodao da očekuje da će se značajan broj mladih ljudi prijaviti na javni poziv koji će biti raspisan u drugoj polovini februara i trajaće mjesec.

On je, odgovarajući na pitanje da li jedan prosječni bračni par sa prosječnim primanjima od 485 EUR može priuštiti podizanje stambenog kredita po sadašnjim kamatama, rekao da su uslovi kreditiranja u projektu Hiljadu plus najpovoljniji na tržištu, jer se može dobiti kredit do 50 hiljada EUR, u zavisnosti od opštih uslova kreditne sposobnosti komercijalne banke i odgovarajuce visine prihoda korisnika.

“Period trajanja kreditnog zaduženja je 20 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,99 odsto. Iznos anuiteta za otplatu dugoročnog kredita za kupovinu individualnog stambenog objekta ne može preći iznos od 40 odsto ukupnih neto mjesečnih prihoda korisnika, odnosno porodičnog domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava”, naveo je Čanović.

On je precizirao da se dugoročni kredit može dodijeliti korisniku čiji kumulativni prihod u odnosu na broj članova domaćinstva iznosi do 600 EUR za podnosioca zahtjeva, 420 EUR za svakog drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva i do 300 EUR za svakog maloljetnog člana porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva.

“Ukoliko za kredit konkuriše mladi bračni par sa primanjima koje ste naveli, to znači da njihova prosječna primanja u iznosu od 970 EUR omogućavaju da kroz naš projekat Hiljadu plus stanova mogu riješiti stambeno pitanje na adekvatan način i bez velikog opterećenja za mjesečne prihode koje imaju”, rekao je Čanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima stambeni fond od 247,35 hiljada stana, uključujući i značajan broj stanova za sezonsko korišćenje.

“Manje od 300 stambenih jedinica dolazi na hiljadu stanovnika, što je ispod prosjeka EU koji iznosi 430 stambenih jedinica. Imajući u vidu da je prosječna površina po stanovniku samo 25 metara kvadratnih, u odnosu na prosjek od 34 kvadrata u EU, gradnja novih stambenih jedinica je nedovoljna”, rekao je Čanović.

On je naveo da postoji značajna potreba za dodatnom gradnjom, naročito za domaćinstva sa niskim i srednjim primanjima, koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

“Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine u Crnoj Gori ima 192,24 hiljade domaćinstva, od kojih je više od 18 hiljada u podstanarskom status”, naveo je Čanović.

On je precizirao da je karakteristika aktuelne situacije na tržištu nedostatak velikih stambenih jedinica po pristupačnim cijenama, zbog nedovoljnog obima novogradnje, kao i visoke cijene na tržištu. Procjenjuje se da je potrebno da se izgradi 20 hiljada do 25 hiljada jedinica da bi se pokrile urgentne potrebe za stambenim prostorom.