Sve osobe sa stečenim visokim obrazovanjem koje nijesu dobile poslodavca u prvom krugu, imaju od danas do 8. decembra priliku da ponovo biraju poslodavca.

Pravo na stručno osposobljavanje u prvom krugu ostvario je 3.361 visokoškolaca, a rezultati Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2015/2016. objavljeni su na Portalu e-uprave – Ministarstvo za informacione tehnologije i sajtovima Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uprave za kadrove.