Prema novim podacima Njemačke federalne kancelarije za migracije i izbjeglice, koji su dostavljeni Euromost-u, još 584 crnogorska državljanina, koja su se u 2015. godini prijavili na azil u Njemačkoj, se i dalje nalazi u ovoj državi.

Prema tim novim podacima Njemačke federalne kancelarije za migracije i izbjeglice, 1.310 crnogorskih građana se od 1. januara do 31. avgusta dobrovoljno vratilo nazad u Crnu Goru.

Prema novim podacima koji su Euromostu dostavljeni od Njemačke kancelarije za migracije i izbjeglice u ovoj godini od 1. januara do 31. avgusta se 1.233 crnogorska građanina prijavilo na azil u Njemačkoj i pored toga što je ova država proglasila Crnu Goru sigurnom državom, a što je blizu broja onih koji su se u istom vremenu, dobrovoljno vratili sa azila iz ove države.

Broj prijavljenih crnogorskih državljana, koji su se prijavili na azil od 1. januara do 31. maja je 659, što znači da se taj broj do 31. avgusta povećao za 574 podnosioca zahtjeva.

Prema podacima Eurostata od 1. januara do 31. avgusta u 2015. godine, 3.020 crnogorskih građana se prijavilo na azil u Njemačkoj, u 2016. godini u istom periodu je taj broj 1.233 što je za 1.787 manje nego u prošloj godini.

Prema podacima Njemačke Federalne kancelarije za migracije i izbjeglice, koje je Euromost dobio i objavio za 2015. godinu u Easy sistemu se prijavilo 4.311 osoba iz Crne Gore, od čega je njih 3.635 podnijelo zahtjev za azil. Za njihov dobrovoljni povratak zadužena je IOM Internacionalna organizacija za migracije, koja im je obezbijedila besplatan prevoz za povratak u svoju državu i čije nam je podatke proslijedila Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice.

Ovo su zvanični podaci Njemačke federalne kancelarije za migracije, kada se tiče prijavljivanja naših građana u ovoj državi na azil, međutim taj broj je mnogo veći od prijavljenih građana na azil, onih crnogorskih građana koji se u ovoj državi na drugi način prijavljuju da bi ostali da tu žive.

“Ono što smo kroz naše istraživanje i komunikaciju sa našim gradjanima primjetili, da je veliki broj njih počeo da radi u Njemačkoj dobijajući radnu vizu za ovu državu, naročito mladi ljudi, zbog čega očekujemo od njemačke ambasade u Podgorici da nam dostave podatke, koliko se crnogorskih građana u ovoj godini prijavilo za radnu vizu, koliki je broj njih kojima je prihvaćen zahtjev, a koliki je broj kojim je odbijen. Takođe smo tražili podatke koliko se crnogorskih građana u ovoj godini prijavilo za neki drug vid stalnog boravka u Njemačkoj.”, navodi se u saopštenju.

Euromost će nastaviti da prati odlazak naših građana iz Crne Gore i prema drugim državama EU. I dalje je evidentno da se radi o 90% građana sa sjevera Crne Gore, koji i dalje prema podacima Euromost-a masovno odlaze kako bi živjeli u Podgorici, kao i južnim opštinama (najviše Opštini Bar) i primjetno je da se radi o mladim ljudima. Razlog njihovog odlaska sa sjevera jeste nezaposlenost i potražnja za poslom.